Prylsvinn i delningsekonomins ålder

Prylsvinn – den tid under en pryls livslängd som den inte används

En av de starkaste anledningarna till att jag ville vara en del av Hygglo var förutom att delningsekonomi är trendigt så var det för att kunna ha en positiv och direkt påverkan på vårt konsumtionsmönster.

Prylsvinn – den tid under en pryls livslängd som den inte används

Nu har Hygglo börjat prata om prylsvinn – den tid under en pryls livslängd som den inte används. Det flesta saker har en hög produktionskostnad ur miljöperspektivet och det är därför ett steg helt i rätt riktigt och poängterar hur viktigt det är att inte bara återanvända utan också öka nyttjandegraden.